Yeni Üye Olma Koşulları
  • Ana sözleşmeleri gereği veya yasal prosedürler çerçevesinde, ticari ve finansal bilgi toplayan, depolayan, işleyen, dağıtan ve/veya kullanan tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olmanız gerekmektedir.

 

  • Gerçek kişiler asli üye olamazlar.

 

  • Tüzel kişiliğe sahip kuruluşların, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “İş Etiği İlkeleri”nde belirtilen esaslara uymaları şart olup, faaliyetlerine devam ettikleri sürece üyeliklerinin devamı esastır.

 

  • Derneğe üye olacak kuruluşların;

 

a) Dernekler Kanunu’nun aradığı özellik ve koşulları taşımaları,

b) En az bir yıldan beri faaliyet gösteriyor olmaları,

c) Derneğin en az iki üyesi tarafından önerilmiş olmaları,

d) Dernek ödentilerini eksiksiz ve zamanında ödemeyi taahhüt etmeleri.

e) Kendilerini temsil edecek yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya müdür düzeyinde en az bir gerçek kişiyi Derneğe yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

 

  • Dernek üyelerinin Genel Kurul tarafından belirlenecek giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatını ödemeleri gerekmektedir.

 

 

Derneğimize üye olmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.