Sektörler

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

 

Kökleri ABD’de 1840’lı, Avrupa’da 1850’li yıllara uzanan ticari bilgi sektörü, aralarında vadeli alışveriş yapan işletmelerin birbirleri hakkında kredi değerliliği bilgilerinin paylaşılması esasına dayanmaktadır. Vadeli satışta, bir diğer ifade ile kredili satışta önemli olan, satıcının alıcıdan parasını vadesinde alıp alamayacağıdır.  Bunun için satıcı alıcı hakkında bir kredi kararı vermek zorundadır. Bu kararı verirken o alıcı hakkında bağımsız bir kuruluşun çok çeşitli kaynaklardan topladığı bilgilere ve bu bilgilerin ışığı altında oluşturduğu tavsiyelere ihtiyacı vardır. Önceleri az sayıda ülkede ve az sayıda kuruluş tarafından temsil edilen bu sektör, daha sonraları gelişen teknolojilerle birlikte dünya geneline yayılmıştır. Bir anlamda ülke içinde ve uluslararası pazarlarda ticaretin akışkanlığını sağlayan bu kuruluşlarla birlikte ticaretin ve ödeme şekillerinin de kuralları oluşmuştur.

 

Ticari bilgi kuruluşları zaman içinde gelişen bilgi teknolojilerinin desteğiyle oluşturdukları geniş kapsamlı veritabanları sayesinde günümüzde milyonlarca kamu ve özel sektör işletmesine hizmet vermektedir.

 

Türkiye’nin 1980’li yılların sonlarında tanıştığı ticari bilgi sektöründe günümüzde lider uluslararası firmaların yanısıra tamamen yerli oluşumla gelişen ticari bilgi kuruluşları yer almaktadır. Bu kuruluşların hedef müşterileri yerli ve yabancı kredi sigortası kuruluşlarının yanısıra çok sayıda çeşitli boyuttaki müşterileri veya tedarikçileri hakkında kredi bilgisine ihtiyacı olan işletmelerdir.

 

Bazı ticari bilgi kuruluşları sahip oldukları geniş ticari veritabanları sayesinde geliştirdikleri derecelendirme ve karar modelleri analitik uzmanlıklarını danışmanlık faaliyetleri kapsamında finansal ve finansal olmayan kuruluşlara da sunmaktadır. Danışmanlık hizmetleri kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren bazı ticari bilgi kuruluşları, Yeni Müşteri Edinim Çözümleri, Kredi Değerlendirme ve Karar Süreçlerinin Yönetimi ve Kredi İzleme Süreçlerinin Yönetimi başlıkları altında faaliyet göstermektedirler.