Sektörler

Kredi Sigortası

Kredi Sigortası

 

Vadeli ticari alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlayan bir sigorta türü olup, iki  çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır:

 

Yurtiçi sigorta poliçesi ile “Ticari Risk”:

  • Geç ödeme

  • İflas

 

Yurtdışı sigorta poliçesi ile ticari riske ilave olarak “Politik Risk”:

  • Savaş, ambargo

  • Transfer  riski

 

Azami Vade: Yurtiçi sigorta poliçesinde 120 gün, yurtdışı sigorta poliçesinde ise 180 gün’dür.

 

Teminat oranı/Tazminat:  Her alıcı için ayrı limit tahsis olur. Sigortalanan oran  %90’dır. Tazminat ödemesi, sigortalı tarafından müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesini takiben

 

  • İflas durumunda 30 gün sonra,

  • Acz durumunda (vadesinde yapılmayan ödeme), beş ay süren tahsilat destek hizmeti ile sonuç alınmaması durumunda, takip eden bir ay içinde yapılır.

 

Azami Tazminat Sınırı: Yıllık ödenen sigorta primin  40 katıdır.

 

Sigorta Primi: Sigorta primi yıllık sigortalanan satış cirosunun tümü üzerinden hesaplanır. Yıllık satış cirosu ise, satıcı firmanın tüm vadeli satışları dikkate alınarak tespit edilir. Tek bir alıcı  için teminat verilmez.