Sektörler

İş Süreçlerinde Destek Hizmetleri

İş Süreçlerinde Destek Hizmetleri

 

Kurumların kendi uzmanlık alanlarındaki ana işlerine yoğunlaşarak, uzman olmadıkları veya uzmanlık gerektirmeyen işleri, destek hizmeti veren kurumları süreçlerine entegre ederek temin etmeleri gittikçe yaygınlaşmaktadır.

 

Ülkemizde özellikle Finans, Telekomünikasyon ve Turizm gibi gelişmiş sektörleri destek hizmetlerinin en büyük kullanıcıları olmaktadır.

Son yıllarda destek hizmetlerinin gelişmesinde yeni teknolojilere ve çalışma şekillerine karşı daha esnek olmak isteyen kurumların talepleri öne çıkmaktadır.

 

Uzmanlık, regülatif lisanslama ve alt yapısal yatırım gerektiren iş kollarında, özellikle yazılım geliştirme, çağrı merkezi, tahsilat, nitelikli pazarlama ve bilinmeyen numaralar gibi alanlarda kurumların yaygın olarak destek hizmetlerinin iş süreçlerine entegre ettiklerini görmekteyiz.

 

Birçok Türk Şirketi farklı ülkelerde hizmetlerini sunmaya başladığı gibi son dönemde ülkemizde de çok uluslu destek firmaları faaliyete başlamıştır.

 

ISAE 3402, ISO 27001 ve benzeri denetim, raporlama ve bilgi güvenliği standartlarını belirleyen sertifikasyonların yaygınlaşması ile birlikte destek hizmeti sunan kurumlar da kendilerini yeniden yapılandırarak sürece uyum sağlamaktadır.

 

Bu hizmetlerin en büyük kullanıcısı olan finans sektörünü etkileyen yasal düzenlemeler ve düzenlemelerin getirdiği standartlar destek hizmetleri sunan firma çeşitliliğinin azalmasına ve büyük ölçekli destek hizmet firmalarına bağımlılığın artmasına neden olmaktadır.

 

İlgili kurumun destek almak istediği sektörde uzmanlığı olmaması, destek hizmeti veren firmayı denetleme konusunda sıkıntılı süreçlere neden olmaktadır.