Hakkımızda

Derneğimiz ile Türkiye’de, ticari ve finansal bilgi sektörünün gelişmesine ve ticari ve finansal veri üretiminin ve kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, ticari ve finansal bilgi toplama, depolama, işleme, dağıtım ve kullanım faaliyetlerinin ilgili yasalar, uluslararası normlar ve genel kabul görmüş ilkeler doğrultusunda yürütülmesine ve ticari ve finansal bilgi üreten ve kullanan kurumların en üst düzeyde hizmet vermelerini ve/veya almalarını sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

 

Ne Yapıyoruz?
  • Yasal mevzuat çerçevesinde, Türkiye’de ticari ve finansal bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, dağıtımı ve kullanımı faaliyetlerinin ve sektörün gelişmesi ve  yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar

 

  • Ticari ve finansal bilgi konusunda en üst düzeyde ve kalitede hizmet verilebilmesi amacıyla inceleme ve araştırmalar

 

  • Mevzuatı ve mevzuat değişikliklerini izleyerek üyelere verilen gerekli tavsiyeler

 

  • Sektördeki uzman personel sayısını artırmak amacıyla hazırlanıp uygulanan eğitim programları

 

  • Ticari ve finansal bilgi konusunda devlet kurumları ve iş çevrelerinde bilinirliliği artırmak amacıyla yapılan gerekli tanıtımlar

 

  • Dernek üyeleri arasında yardımlaşma, işbirliği ve bağlılığı geliştirmeye yönelik çalışmalar

 

  • Ticari ve finansal bilgi toplama, depolama, işleme, dağıtım ve kullanımının sağlam hukuki temeller üzerine oturtulmasını sağlamak amacıyla yetkili merciiler nezdinde yapılan girişimler