Sektörler

Alacak Yönetimi

Alacak Yönetimi

 

Vadeli satışlardan doğan alacakların zamanında, etkin ve planlı bir şekilde tahsil edilebilmesi için alınan aksiyonlar bütününe alacak yönetimi denir. Vadeli satışların uygulandığı her sektörde, alacak yönetimi için işgücü, zaman ve benzeri kaynakların harcanması kaçınılmazdır.

 

Mahkeme aşamasına geçmeden ‘önceki’ tahsilat süreçlerini ifade eden alacak yönetimin ayrı bir uzmanlık olarak kabul görmesi Türkiye’de çok yenidir. 2000’li yılların başında varlık yönetim şirketlerinin bankalardan satın aldıkları portföylerdeki alacakları tahsil etme amacıyla kurdukları ekip ve birimlerin sorumluluğundaki faaliyet olanı olarak öncelikle ülkemizde bilinmeye başlamıştır. Benzer şekilde, hukuk bürolarının da temsil ettiği bankaların alacakları için, icra takibine geçmeden önce ‘idari takip’ adı altında yürüttükleri süreçle bütünleşmiştir alacak yönetimi.

 

Halbuki dünyada alacak yönetimi yalnızca satın alınan bankaların alacak portföylerinin veya avukatların sorumluluk alanıyla özdeşleşen bir yapıya sahip değildir. 1960’lı yılların sonunda Amerika’da oluşmaya başlayan tahsilat ofisleri (debt collection agency), her türlü ticari faaliyette olan işletmelerin alacaklarının takibiyle ilgili dış kaynak kullanımı (outsource) şeklinde hizmet vermeye başlamıştır.  Benzer şekilde Avrupa’da ‘inkaso’ olarak bilinen tahsilat ofislerinin faaliyet alanı olarak ortaya çıkan alacak yönetimi, alanında uzman ekiplerin daha etkin ve hızlı tahsilat yapmaları bakımından işletmelerin ihtiyacını profesyonel olarak karşılayan bir niteliğe sahiptir.

 

İşletmelerin gelir-gider dengelerini ve nakit akışını önemli ölçüde etkileyen alacak yönetimi alanında hizmet verene firmaların sayısı Türkiye’de özellikle 2010’lu yıllardan sonra artmaya başlamıştır. Alacak yönetiminin başarılı şekilde yürütülmesini etkileyen en önemli unsurların başında nitelikli, bilgili ve deneylimi ekip gelmektedir. İletişim becerileri yüksek kişilerin, stres ve zaman yönetimi gibi konularda eğitimli olmaları, aynı zamanda muhasebe, finans ve hukuk alanlarında bilgili olmaları gerekmektedir.